TCO Certified Edge - een extra stap in de richting van duurzame IT-producten

TCO Certified Edge is een aanvullende certificering op TCO Certified, bedoeld voor de beste producten in hun klasse die voldoen aan toonaangevende duurzaamheidscriteria. De certificering verlegt grenzen en erkent producten die het voortouw nemen.

TCO Certified Edge gaat verder

TCO Certified Edge richt zich op specifieke duurzaamheidsaspecten, en producten worden afzonderlijk gecertificeerd voor elk van de criteria. Het is een aanvullende certificering op TCO Certified. Van alle producten die gecertificeerd zijn voor TCO Certified Edge wordt ook onafhankelijk gecontroleerd of ze voldoen aan alle criteria van TCO Certified, inclusief de uitgebreide vereisten voor milieu- en sociale verantwoordelijkheid.

Onafhankelijke verificatie van de naleving

De naleving van alle criteria op TCO Certified Edge wordt gecontroleerd door onafhankelijke verificatieorganisaties die gespecialiseerd zijn in IT-producten, sociale verantwoordelijkheid of andere duurzaamheidskwesties. Alle testfaciliteiten zijn geaccrediteerd volgens ISO 17025. De test- en verificatiemethoden verschillen per criterium. Raadpleeg voor meer informatie het criteriadocument voor uw productcategorie.

Producten gecertificeerd volgens TCO Certified Edge

U kunt gecertificeerde producten vinden in onze Product Finder.

Huidige criteria