TCO Certified Edge - een extra stap naar duurzame IT-producten

TCO Certified Edge is een aanvullende certificering op TCO Certified, bedoeld voor de beste producten in hun klasse die aan toonaangevende duurzaamheidscriteria voldoen. De certificering verlegt grenzen en erkent producten die voorop lopen.

TCO Certified Edge gaat verder

TCO Certified Edge richt zich op specifieke duurzaamheidsaspecten, en producten worden voor elk van de criteria afzonderlijk gecertificeerd. Het is een aanvullende certificering op TCO Certified. Alle producten die gecertificeerd zijn volgens TCO Certified Edge zijn ook onafhankelijk geverifieerd om te voldoen aan alle criteria van TCO Certified, inclusief uitgebreide vereisten voor milieu- en sociale verantwoordelijkheid.

Onafhankelijke verificatie van de naleving

De naleving van alle criteria in TCO Certified Edge wordt gecontroleerd door onafhankelijke verificatieorganisaties die gespecialiseerd zijn in IT-producten, sociale verantwoordelijkheid of andere duurzaamheidskwesties. Alle testfaciliteiten zijn geaccrediteerd volgens ISO 17025. De test- en verificatiemethoden verschillen per criterium. Raadpleeg voor details het criteriadocument voor uw productcategorie.

Producten gecertificeerd volgens TCO Certified Edge

U vindt gecertificeerde producten in onze Product Finder.