- TCO Certified Accepted Substance List

Bezpieczniejsze alternatywy dla wymienionych tu substancji niebezpiecznych

Substancje niebezpieczne w produktach IT stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Kryteria zawarte w witrynie TCO Certified mają na celu ograniczenie lub wyeliminowanie stosowania tych substancji, zwiększenie przejrzystości i opracowanie ścieżek prowadzących do bezpieczniejszych alternatyw.

Samo wprowadzenie zakazu stosowania substancji nie wystarczy. Potrzebujemy lepszych informacji o substancjach, które są stosowane w celu ich zastąpienia. W przypadku TCO Certified, substancja chemiczna jest uważana za wysoce niebezpieczną, dopóki nie zostanie udowodnione, że jest inaczej. GreenScreen® for Safer Chemicals służy do identyfikacji drogi do bezpieczniejszych alternatyw. Jedynie plastyfikatory, środki zmniejszające palność i chemikalia procesowe, które uzyskały wynik 2, 3 lub 4 w benchmarku od licencjonowanego profilera GreenScreen, są dodawane do TCO Certified Accepted Substance List i mogą być stosowane w produktach i produkcji certyfikowanych produktów.