- TCO Certified Accepted Substance List

Bezpieczniejsze alternatywy dla wymienionych tu substancji niebezpiecznych

Substancje niebezpieczne w produktach IT stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Kryteria zawarte w witrynie TCO Certified mają na celu ograniczenie lub wyeliminowanie stosowania tych substancji, zwiększenie przejrzystości i opracowanie ścieżek prowadzących do bezpieczniejszych alternatyw.

Samo wprowadzenie zakazu stosowania substancji nie wystarczy. Potrzebujemy lepszych informacji o substancjach, które s