- TCO Certified Accepted Substance List

Bezpieczniejsze alternatywy dla wymienionych tu substancji niebezpiecznych

Substancje niebezpieczne w produktach IT stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Kryteria zawarte w witrynie TCO Certified mają na celu ograniczenie lub wyeliminowanie stosowania tych substancji, zwiększenie przejrzystości i opracowanie ścieżek prowadzących do bezpieczniejszych alternatyw.

Samo wprowadzenie zakazu stosowania substancji nie wystarczy. Potrzebujemy lepszych informacji o substancjach, które są stosowane w celu ich zastąpienia. Na stronie TCO Certified dana substancja chemiczna jest uważana za substancję wysokiego ryzyka, dopóki nie zostanie udowodnione, że jest inaczej. GreenScreen® for Safer Chemicals służy do identyfikacji ścieżki prowadzącej do bezpieczniejszych alternatyw. Jedynie plastyfikatory, środki zmniejszające palność i chemikalia procesowe, które uzyskały wynik 2, 3 lub 4 punktu odniesienia od licencjonowanego profilera GreenScreen są dodawane do strony TCO Certified Accepted Substance List i mogą być stosowane w produktach i produkcji certyfikowanych produktów.

Dowiedz się więcej