- TCO Certified Accepted Substance List

Säkrare alternativ till skadliga ämnen listas här

Skadliga ämnen i IT-produkter är en risk för människors hälsa och miljön. Krav i TCO Certified syftar till att minska eller eliminera användningen av dessa ämnen, öka transparensen och utveckla vägar till säkrare alternativ.

Det räcker inte att bara förbjuda ämnen. Vi behöver bättre information om de ämnen som används för att ersätta dem. Med TCO Certified anses en kemikalie vara en hög risk tills den har visat sig vara något annat. GreenScreen® för Safer Chemicals används för att identifi