TCO Certified Edge — Ytterligare ett steg mot hållbara IT-produkter

TCO Certified Edge är en kompletterande certifiering för att TCO Certified , avsedda för produkter i klassen som uppfyller framkanten av hållbarhet krav . Certifieringen tänjer på gränserna och känner igen de produkter som visar vägen.

TCO Certified Edge går längre

TCO Certified Edge fokuserar på specifika hållbarhetsaspekter, och produkterna är certifierade för var och en av krav separat. Det är en kompletterande certifiering till TCO Certified . Alla produkter som är certifierade för TCO Certified Edge är också oberoende verifierade för att uppfylla alla krav i TCO Certified inklusive omfattande krav på miljö- och socialt ansvar .

Oberoende verifiering efterlevnad

Överensstämmelse med alla krav i TCO Certified Edge kontrolleras av oberoende verifiering organisationer som specialiserar sig på IT-produkter, socialt ansvar eller andra hållbarhetsfrågor. Alla testanläggningar är ackrediterade enligt ISO 17025. Testa och verifiering metoderna varierar mellan olika krav . För mer information, vänligen kontrollera krav dokument för produktkategorin.

Produkter certifierade enligt TCO Certified Edge

Du hittar certifierade produkter i vår Product Finder .

Ström krav