TCO Certified Edge - ytterligare ett steg mot hållbara IT-produkter

TCO Certified Edge är en tilläggscertifiering till TCO Certified, avsedd för de bästa produkterna i klassen som uppfyller ledande hållbarhetskrav krav. Certifieringen tänjer på gränserna och erkänner de produkter som är ledande.

TCO Certified Edge går längre

TCO Certified Edge fokuserar på specifika hållbarhetsaspekter, och produkter certifieras separat för var och en av krav . Det är en kompletterande certifiering till TCO Certified. Alla produkter som är certifierade enligt TCO Certified Edge är också oberoende verifierade att de uppfyller alla krav i TCO Certified, inklusive omfattande krav på miljömässigt och socialt ansvar.

Oberoende verifiering för att kontrollera efterlevnaden

Efterlevnaden av alla krav i TCO Certified Edge kontrolleras av oberoende verifiering organisationer som specialiserat sig på IT-produkter, socialt ansvar eller andra hållbarhetsfrågor. Alla testanläggningar är ackrediterade enligt ISO 17025. Test- och verifiering metoder varierar mellan krav. För mer information, se krav dokumentet för din produktkategori.

Produkter som är certifierade enligt TCO Certified Edge

Du kan hitta certifierade produkter i vår Product Finder.

Aktuellt krav

1
elavfall
kompenserad