Wij hebben een onjuiste zin gevonden in de duurzame prestatie-indicator (SPI) Product koolstofvoetafdruk. Een wijziging zal worden opgenomen in de volgende herziening van het criteriadocument voor TCO Certified, generation 9, maar de correctie is reeds van toepassing.

In het gedeelte ter verduidelijking van de SPI-productkoolstofvoetafdruk worden vijf klassen voor de ouderdom van de gegevens genoemd (A-E). Klasse D luidt momenteel:

"Klasse D : De voor de berekening van het PCF gebruikte gegevens zijn ouder dan 10 jaar."

Dit is fout. De tekst moet zijn:

"De gegevens die zijn gebruikt om het PCF te berekenen zijn ouder dan 7 jaar."

Deze wijziging is vanaf vandaag van toepassing. De criteria zullen bij de volgende herziening worden aangepast.