Dit is een oud technisch artikel en de informatie kan verouderd zijn. Neem contact op met certification@tcodevelopment.com als u vragen hebt over de informatie in dit artikel.
Hier vindt u onze laatste technische artikelen

Bij het aanvragen van TCO Certified kan een merkeigenaar die TCO Certified producten vervaardigt in een fabriek die onder het EICC VAP Recognition Program valt, de volgende documentatie nu rechtstreeks naar TCO Development sturen ter beoordeling, in plaats van via de aangewezen externe sociale beoordelaar:

- Erkenningsplaquette van het EICC VAP-erkenningsprogramma
- Auditverslag
- Plan met corrigerende maatregelen
- Auditverslag van afsluiting

Voor de merken die het VAP-erkenningsprogramma gebruiken, zal deze stap de aanvraagprocedure voor TCO Certified efficiënter maken, terwijl de integriteit van het TCO Certified -systeem behouden blijft.

Alle 3 niveaus van het VAP-erkenningsprogramma (platina, goud en zilver) kunnen worden gebruikt. Op het niveau Zilver mag het ingediende auditverslag echter geen bevindingen op het niveau Groot of hoger vertonen op gebieden die onder de criteria TCO Certified vallen: met name arbeidswetgeving, gezondheid en veiligheid, en beheersystemen.

Noot: deze harmonisatie geldt alleen voor het verificatieproces in verband met auditverslagen en corrigerende actieplannen. Voor volledige details over TCO Certified criteria voor maatschappelijk verantwoord produceren, zie uw relevante criteriadocument, sectie A.7.1.

Alle updates en wijzigingen

Nieuws, testmethoden en verduidelijkingen.

Heb je vragen?

U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft.