De eerste editie van TCO Certified, generation 9 werd op 1 juni gepubliceerd. De aanvraagperiode voor productcertificering is op 15 juni geopend en op dezelfde dag hebben wij de tweede editie van TCO Certified, generation 9, uitgebracht.

De tweede editie bevat verduidelijkingen van twee criteria, 5.1 voor notebooks en tablets (energie-efficiëntie) en 7.3 (niet-gehalogeneerde stoffen), alsook kleine taalwijzigingen die geen gevolgen hebben voor de criteria of de verificatiemethoden.

Op de speciale website voor TCO Certified, generation 9, kunt u vinden:

  • criteriadocumenten voor de nieuwe generatie,
  • vergelijkende documenten waarin de verschillen tussen editie 1 en editie 2 van TCO Certified, generation 9 worden belicht,
  • het vergelijken van documenten waarin wordt benadrukt hoe de nieuwe generatie verschilt van generation 8,
  • een document waaruit blijkt welke stukken nodig zijn voor de opwaardering van TCO Certified, generation 8 naar TCO Certified, generation 9.
TCO Certified, generatie 9

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met ons certificeringsteam op certification@tcodevelopment.com.