- verifiering om efterlevnad

Oberoende verifiering som du och dina kunder kan lita på

Med TCO Certified kontrolleras efterlevnaden av krav alltid oberoende av varandra. Varje år lägger ackrediterade experter mer än 20 000 timmar på produkttester och leverantörskedjan -bedömningar. Den här gedigna processen säkerställer rättvis konkurrens och hjälper dig att kommunicera dina hållbarhetsframsteg på ett trovärdigt sätt.

Alla krav är obligatoriska

På TCO Certified finns inga kryphål. Certifierade produkter måste uppfylla alla krav på krav för sin produktkategori, utan undantag, vilket alltid kontrolleras av oberoende experter.

Överensstämmelse under hela certifikat:s livslängd.

Certifierade produkter och de fabriker där de tillverkas måste följa krav på TCO Certified under hela giltighetstiden för certifikat. Produkter, fabriker och varumärkesägare följs upp med stickprovskontroller på grundval av riskbedömningar.

Bristande efterlevnad får verkliga konsekvenser

Varumärkesägaren är enligt avtal ansvarsfull ansvarig för att se till att certifierade produkter och fabrikerna där de tillverkas uppfyller alla krav i TCO Certified. Om kraven inte uppfylls får det reella konsekvenser - certifikat kan tas bort och fabrikerna kan förlora rätten att ti