Organisaties die TCO Certified gebruiken om IT-producten in te kopen hebben nu een nieuwe manier om hun duurzaamheidsimpact te meten. Report Generator is een web-based rapportagetool die geverifieerde gegevens en claims over gecertificeerde producten presenteert.

De tool is momenteel een beta-versie. De gegevens zijn correct, maar de functies en de gebruikersinterface worden de komende maanden verder ontwikkeld.

Rapporten samengesteld door Report Generator bestrijken drie gebieden: koolstofuitstoot, materiaalgebruik en maatschappelijk verantwoorde productie. Het gebruik van Report Generator helpt uw organisatie bij het meten en communiceren van uw vooruitgang in de richting van belangrijke duurzaamheidsdoelstellingen, zoals vermindering van het klimaateffect, afvalvermindering en bescherming van werknemers in de toeleveringsketen.

De tool is ontworpen ter ondersteuning van regelmatige meet- en rapportageprocessen. De gegevens worden van jaar tot jaar gepresenteerd, zodat u de vooruitgang in de tijd kunt volgen. Voor een grotere nauwkeurigheid worden de rapporten aangepast aan uw organisatie wat betreft aangekochte producten, hoeveelheden, verwachte levensduur en regio.

Report Generator is gratis te gebruiken. Neem contact op met ons inkoopondersteuningsteam als u vragen hebt over de tool of wilt weten hoe TCO Certified u kan helpen duurzamere IT-producten aan te schaffen.

NAAR RAPPORTGENERATOR

Het meten van de koolstofvoetafdruk van producten is een moeilijk onderwerp in de duurzaamheidsrapportage. De scope 3 koolstofemissies, d.w.z. de emissies die buiten de eigen organisatie plaatsvinden, zijn het moeilijkst te berekenen, en voor een doorsnee notebookcomputer vormen deze meer dan 80% van de totale voetafdruk. De reden waarom het moeilijk is scope 3 emissies te berekenen is dat de toeleveringsketens van de meeste IT-producten zeer complex zijn, waardoor het zowel moeilijk is de toeleveringsketens te kennen als specifieke gegevens te verkrijgen van de onderdelen die je kent.

Momenteel is er geen gestandaardiseerde manier om de koolstofvoetafdruk van een product te berekenen, waardoor hetzelfde product totaal verschillende resultaten oplevert, afhankelijk van het instrument en de methode die voor de berekening worden gebruikt. Om dit probleem te vermijden bouwt de Report Generator voort op de gemiddelde scope 3 berekeningen voor verschillende producttypes die zijn berekend door onderzoeker Justin Sutton-Parker. De voor de berekening gebruikte methode wordt beschreven in zijn onderzoeksartikel "Is sufficient carbon footprint information available to make sustainability focused computer procurement strategies meaningful?".

De scope 2 emissies in Report Generator zijn berekend op basis van geteste Energy Star Typical Energy Consumption (TEC) parameters in combinatie met de energiemix gegevens van Electricity Maps in het land waar de producten worden gebruikt.

Aangezien het grootste deel van de koolstofvoetafdruk van IT-producten doorgaans plaatsvindt in de productie- en leveringsketen, is de belangrijkste actie voor inkooporganisaties die hun koolstofvoetafdruk willen verlagen, het vinden van verschillende manieren om de levensduur van de door hen gebruikte IT-producten te verlengen. Dit kan door de gebruikstijd van de eerste gebruiker te verlengen of een tweede gebruiker in dezelfde organisatie te vinden. Report Generator berekent de jaarlijkse CO2-voetafdruk op basis van de gekozen scenario's.