Sociale verantwoordelijkheid een uitdaging in de toeleveringsketen van IT-producten

Sociale verantwoordelijkheid is een voortdurende uitdaging in de hele IT-toeleveringsketen. Van de winning van grondstoffen tot de eindassemblage, arbeidstijden, gezondheid en veiligheid en dwangarbeid zijn voorbeelden van problemen die in de hele sector spelen.

Net als de textiel- en meubelindustrie worden veel IT-producten vervaardigd in lagelonenlanden, waar de werknemers vaak minder beschermd zijn en de werkgelegenheid minder gereguleerd is dan in meer ontwikkelde landen. Kortere productcycli en een groeiende vraag naar nieuwe technologieën zetten de industrie en haar complexe toeleveringsketen onder extra druk om nieuwe apparaten sneller en tegen lagere kosten te leveren. Dit kan leiden tot slechte arbeidsomstandigheden in de hele toeleveringsketen, waardoor de menselijke gezondheid en het leven van de werknemers in gevaar komen.

Verscheidene belangrijke sociale verantwoordelijkheidskwesties:

Overtredingen van de arbeidswetgeving
  • Buitensporig lange werktijden
  • Gebrek aan vrije tijd
  • Minderjarige werknemers
  • Discriminatie van vrouwen en migrerende werknemers
  • Inhoudingen op het loon om disciplinaire redenen