Zestawienie kryteriów:

Podsumowanie kryteriów w serwisie TCO Certified, generation 9

Szczegółowe zestawienie wszystkich kryteriów, dla wszystkich 12 kategorii produktów w TCO Certified.

1

TCO Certified obejmuje zarówno aspekty społeczne, jak i środowiskowe w cyklu życia produktów IT i pomaga sprostać wielu najważniejszym obecnie wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem. Kryteria podzielone są na osiem rozdziałów.

  • Informacje o produktach i zrównoważonym rozwoju
  • Produkcja odpowiedzialna społecznie
  • Produkcja odpowiedzialna za środowisko
  • Zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników