- Często zadawane pytania dla przemysłu

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na pytania dotyczące TCO Certified, kryteriów, procesu aplikacji i metod weryfikacji. Jeśli coś nie jest opisane, skontaktuj się z nami, a my chętnie Ci pomożemy. Innym sposobem na bycie na bieżąco jest subskrypcja naszego biuletynu Technical Update.

Weryfikacja zgodności

Bez niezależnej weryfikacji zgodności nigdy nie można dowiedzieć się, czy kryteria zostały spełnione. Do testowania i audytowania produktów oraz ich zakładów produkcyjnych potrzebne są duże zasoby i wiedza techniczna. Dla uzyskania wiarygodnych wyników ważne jest również, aby weryfikatorzy nie byli powiązani z przemysłem, nabywcami lub jakąkolwiek inną grupą interesów, która mogłaby wpłynąć na wyniki testów. Dlatego zgodność ze wszystkimi kryteriami w TCO Certified jest weryfikowana przez niezależne i akredytowane organizacje weryfikacyjne, zgodnie z normą ISO/IEC 17025.

Dzięki TCO Certified, zgodność ze wszystkimi kryteriami jest niezależnie weryfikowana przez akredytowanych ekspertów. Każdego roku spędzają oni ponad 20 000 godzin na testowaniu produktów i ocenie łańcucha dostaw. Weryfikacja jest obowiązkowa i ciągła - przeprowadzana zarówno przed, jak i po certyfikacji, przez cały okres ważności certyfikatu.

Jednak znalezienie problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem to tylko pierwszy krok na drodze do bardziej zrównoważonych praktyk. Zapewniamy postęp poprzez pociąganie przemysłu do odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów. TCO Certified zawiera ustrukturyzowany system ciągłego doskonalenia i prowadzi przemysł do bardziej zrównoważonych sposobów pracy. Plany działań naprawczych muszą być opracowane i wdrożone w określonym czasie. Brak zgodności spotyka się z realnymi konsekwencjami - certyfikaty mogą zostać usunięte, a fabryki mogą stracić prawo do wytwarzania certyfikowanych produktów.

Learn more about verification of compliance

Kryteria dotyczące produkcji społecznie ansvarsfull zostały wprowadzone w 2009 roku i dalej rozwijane w latach 2012, 2015, 2018 i 2021. Od tego czasu wzrosło zaangażowanie ze strony właścicieli marek, co doprowadziło do wymiernych, pozytywnych efektów w fabrykach. Popyt na certyfikowane produkty ze strony organizacji zakupowych jest kluczowym czynnikiem w osiągnięciu rzeczywistej poprawy.

Niezależna weryfikacja zgodności, która jest zawarta w TCO Certified jest kluczowym aspektem w napędzaniu pozytywnego rozwoju. Wszystkie zidentyfikowane przypadki niezgodności muszą zostać skorygowane, co jest stale monitorowane. Jeśli niezbędne poprawki nie zostaną wprowadzone w rozsądnym czasie i z zadowalającym skutkiem, certyfikat może zostać wycofany, a fabryki mogą stracić prawo do wytwarzania certyfikowanych produktów.

Przeczytaj więcej o naszym wpływie w naszym najnowszym raporcie z postępu prac: Impacts and Insights.