- Najczęściej zadawane pytania dla przemysłu

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na pytania dotyczące TCO Certified, kryteriów, procesu aplikacji i metod weryfikacji. Jeśli coś nie jest opisane, skontaktuj się z nami, a my chętnie Ci pomożemy. Innym sposobem na bycie na bieżąco jest subskrypcja naszego biuletynu Technical Update.

Weryfikacja zgodności

Bez niezależnej weryfikacji zgodności nigdy nie można dowiedzieć się, czy kryteria zostały spełnione. Do testowania i audytowania produktów oraz ich zakładów produkcyjnych potrzebne są duże zasoby i wiedza techniczna. Dla uzyskania wiarygodnych wyników ważne jest również, aby weryfikatorzy nie byli powiązani z przemysłem, nabywcami lub jakąkolwiek inną grupą interesów, która mogłaby wpłynąć na wyniki testów. Dlatego zgodność ze wszystkimi kryteriami w serwisie TCO Certified jest weryfikowana przez niezależne i akredytowane organizacje weryfikacyjne, zgodnie z normą ISO/IEC 17025.

Dzięki TCO Certified, zgodność ze wszystkimi kryteriami jest niezależnie weryfikowana przez akredytowanych ekspertów. Każdego roku spędzają oni ponad 20 000 godzin na testowaniu produktów i ocenie łańcucha dostaw. Weryfikacja jest obowiązkowa i ciągła - przeprowadzana zarówno przed, jak i po certyfikacji, przez cały okres ważności certyfikatu.

Jednak znalezienie problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem to tylko pierwszy krok na drodze do bardziej zrównoważonych praktyk. Zapewniamy postęp poprzez pociąganie przemysłu do odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów. TCO Certified zawiera ustrukturyzowany system ciągłego doskonalenia i prowadzi przemysł do bardziej zrównoważonych sposobów pracy. Plany dzi