- Loga i obrazy

Loga i obrazy

Zapraszamy do wykorzystania zdjęć i logo w komunikacji związanej z TCO Certified, certyfikowanymi produktami oraz w celach redakcyjnych. W przypadku innych zapytań prosimy o kontakt

Nasze wskazówki komunikacyjne dla właścicieli marek wyjaśniają, jak prawidłowo używać marki i logo TCO Certified .

Sören Enholm -. TCO Development
Sören Enholm

CEO

Clare Hobby - TCO Development
Clare Hobby

Director Zaangażowanie nabywców, globalnie