- TCO Certified podstawy

Zbuduj zaufanie do swoich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju dzięki TCO Certified

Produkty IT wiążą się z wieloma wyzwaniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju w całym cyklu życia. Jako właściciel marki, proaktywna praca nad kwestiami środowiskowymi i społecznymi jest koniecznością, a TCO Certified pomaga w wiarygodnym komunikowaniu postępów.

Kompletna certyfikacja, która może być stosowana na całym świecie

TCO Certified obejmuje wszystkie najważniejsze obecnie wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem. Kryteria są kompleksowe i obejmują zarówno odpowiedzialność środowiskową, jak i społeczną w całym cyklu życia produktu IT. Certyfikacja może być stosowana globalnie, a wymagania są zharmonizowane na całym świecie, co jest łatwiejsze i bardziej efektywne zarówno dla nabywców, jak i dla branży IT.

Niezależna weryfikacja zapewnia uczciwą konkurencję

Dzięki TCO Certified, zgodność z wszystkimi kryteriami jest weryfikowana przez niezależnych, akredytowanych ekspertów. Zapewnia to uczciwą konkurencję w zamówieniach i nie pozostawia konkurentom drogi na skróty. Weryfikacja jest obowiązkowa i ciągła - odbywa się zarówno przed, jak i po certyfikacji, przez cały okres ważności certyfikatu.

Sprawdź, co nowego TCO Certified

Dzięki TCO Certified generation 9 stawiamy kolejne krytyczne kroki w zakresie odpowiedzialności społecznej, substancji niebezpiecznych, cyrkularności i wielu innych.

TCO Certified, pokolenie 9

Zgłoś się do certyfikacji już teraz!

To prosty sposób na zaspokojenie potrzeb klientów i zademonstrowanie zaangażowania w odpowiedzialność społeczną i środowiskową.