- TCO Certified podstawy

Zbuduj zaufanie do swoich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju dzięki TCO Certified

Produkty IT stawiają szereg wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem w całym cyklu ich życia. Jako właściciel marki, proaktywna praca nad kwestiami środowiskowymi i społecznymi jest koniecznością, a TCO Certified pomoże Ci w wiarygodny sposób informować o postępach.

Kompletna certyfikacja, która może być stosowana na całym świecie

TCO Certified obejmuje wszystkie najważniejsze obecnie wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem. Kryteria są wszechstronne i obejmują zarówno odpowiedzialność środowiskową, jak i społeczną w całym cyklu życia produktu IT. Certyfikacja może być stosowana globalnie, a wymagania są zharmonizowane na całym świecie, co jest łatwiejsze i bardziej efektywne zarówno dla nabywców, jak i dla branży IT.

Niezależna weryfikacja zapewnia uczciwą konkurencję

Dzięki TCO Certified zgodność z wszystkimi kryteriami jest weryfikowana przez niezależnych, akredytowanych ekspertów. Zapewnia to uczciwą konkurencję w zamówieniach i nie pozostawia konkurentom drogi na skróty. Weryfikacja jest obowiązkowa i ciągła - przeprowadzana jest zarówno przed, jak i po certyfikacji, przez cały okres ważności certyfikatu.

Sprawdź nowe TCO Certified

Na stronie TCO Certified generation 9 stawiamy kolejne ważne kroki w zakresie odpowiedzialności społecznej, substancji niebezpiecznych, cyrkularności i wielu innych.

TCO Certified, pokolenie 9