- Dziedzictwo pokoleń

Dziedzictwo pokoleń TCO Certified

Nowa generacja TCO Certified jest wydawana co trzy lata. Kiedy pojawia się nowa generacja, produkty nie mogą już być certyfikowane na poprzednią generację.

Starsze pokolenie może być ważne przez ograniczony czas, zanim zostanie zarchiwizowane. TCO Certified generation 9 , jest najnowszą i aktualną wersją TCO Certified.

Dziedzictwo pokoleń TCO Certified

Produkty nie mogą już być certyfikowane zgodnie z tymi starszymi generacjami TCO Certified.

Displays
Notebooks
Tablets