- Dziedzictwo pokoleń

Dziedzictwo pokoleń TCO Certified

Nowa generacja TCO Certified jest wydawana co trzy lata. Po wprowadzeniu nowej generacji, produkty nie mogą być już certyfikowane zgodnie z poprzednią generacją.

Starsza generacja może być ważna przez ograniczony czas, zanim zostanie zarchiwizowana. TCO Certified, generation 9, jest najnowszą i aktualną wersją TCO Certified.

Dziedzictwo pokoleń TCO Certified

Produkty nie mogą już być certyfikowane zgodnie z tymi starszymi generacjami TCO Certified.

Displays
Notebooks