Udostępnienie nowego kwestionariusza systemu zarządzania antykorupcyjnego oraz pierwszego w historii publicznego TCO Certified Accepted Substance List dla chemikaliów procesowych na stronie TCO Certified generation 9 projektu planowane jest w grudniu 2020 roku.

System zarządzania antykorupcyjnego

TCO Development wydaje nowy kwestionariusz, który stanowi kolejny krok w niezależnej weryfikacji sposobu, w jaki organizacja pracuje w sposób zorganizowany w celu identyfikacji i zapobiegania korupcji w swojej działalności. Właściciele marek, którzy ubiegają się o certyfikat TCO Certified generation 9 będą musieli poddać swój system zarządzania antykorupcyjnego niezależnej ocenie i udowodnić jego zgodność poprzez przedstawienie certyfikatu ISO37001 lub wypełnienie kwestionariusza samooceny antykorupcyjnej (SAQ) i przeprowadzenie rozmowy weryfikacyjnej. SAQ dotyczący systemu zarządzania antykorupcyjnego zostanie opublikowany na stronie internetowej TCO Certified generation 9 .

Chemikalia procesowe Accepted Substance List

Wraz z publicznym wykazem TCO Certified niezależnie ocenionych i zatwierdzonych środków zmniejszających palność i plastyfikatorów, TCO Development napędził przejrzystość w celu przyspieszenia przejścia na bezpieczniejsze alternatywy dla produktów IT. W grudniu 2020 r. ambicją jest, aby pierwszy publiczny wykaz niezależnie ocenionych i zatwierdzonych bezpieczniejszych alternatyw dla procesowych chemicznych środków czyszczących stosowanych w procesie produkcji certyfikowanych produktów został udostępniony na stronie internetowej TCO Certified generation 9 poświęconej rozwojowi. Intencją wczesnej publikacji, 12 miesięcy przed wydaniem ostatecznej wersji TCO Certified generation 9 jest danie przemysłowi czasu na przygotowanie się do przejścia z substancji chemicznych wzbudzających duże obawy na niezale