Plastyfikator Trioctyl trimellitate (TOTM CASNR 3319-31-1) na stronie TCO Certified Accepted Substance List (ASL) ma nową datę ostateczną: 1 września 2021 roku. Pierwotnie data wygaśnięcia została ustalona na marzec 2021 roku.

Ze względu na zakłócenia w transformacji materiałowej i identyfikację odpowiedniej alternatywy, zgodziliśmy się na przedłużenie daty ostatecznej o dodatkowe 5 miesięcy.

GreenScreen® for Safer Chemicals jest narzędziem wykorzystywanym do identyfikacji drogi do bezpieczniejszych alternatyw, które mają być stosowane w certyfikowanych produktach. Wszystkie substancje osiągające poziom odniesienia GreenScreen są oceniane przez licencjonowanych profilerów akredytowanych przez Clean Production Action do przeprowadzania ocen Green Screen. Na stronie TCO Certified substancje osiągające poziom odniesienia GreenScreen 2 lub lepszy są akceptowane pod kątem zgodności z kryteriami dotyczącymi substancji niechlorowcowanych.

Plastyfikator TOTM pierwotnie otrzymał zatwierdzony benchmark 2 GreenScreen. Jednakże, ten benchmark został później zakwestionowany przez innego licencjonowanego profilera GreenScreen. Po wzajemnej weryfikacji przez niezależną organizację, benchmark został zredukowany do benchmarku Nieokreślony.

W związku z tą decyzją usunęliśmy poziom odniesienia dla plastyfikatora TOTM i wyznaczyliśmy datę ostateczną wynoszącą do 12 miesięcy, aby dać branży czas na zastąpienie lub ponowną ocenę przy użyciu nowych danych. Data wygaśnięcia dla plastyfikatora TOTM (CASNR 3319-31-1) to obecnie 1 września 2021 roku.

UWAGA! Gdy substancja chemiczna zostanie usunięta z listy TCO Certified Accepted Substance List nie może być już używana do nowych certyfikacji.

Nowy plastyfikator dodany do TCO Certified Accepted Substance List

Na stronie TCO Certified Accepted Substance List pojawił się nowy plastyfikator, który może być stosowany w certyfikowanych produktach. Nazwa chemiczna: Poliester oleju kokosowego.

Nazwa substancji/nazwa handlowa CAS Typ Oceniane Profiler
Olej kokosowy Poliester/GLOBINEX®T-70 854537-29-4 PL październik, 2019 r. Gradient

Wynik benchmarku tej substancji można znaleźć na. TCO Certified Accepted Substance List.

Aby uzyskać więcej szczegółów na temat sposobu dodawania chemikaliów do TCO Certified Accepted Substance List dla niehalogenowych środków zmniejszających palność, plastyfikatorów lub chemikaliów procesowych, skontaktuj się ze Stephenem Fullerem, starszym kierownikiem ds. kryteriów pod adresem TCO Development.