TCO Certified, generation 9 został uruchomiony 1 grudnia. Nie ma już możliwości ubiegania się o certyfikację według poprzedniej generacji.

Dzięki stronie TCO Certified generation 9 podejmujemy kolejne krytyczne kroki w kierunku bardziej zrównoważonych produktów IT. Aktualizacje i zmiany wprowadzane są w kilku obszarach kryterialnych, aby pomóc w szybszym osiągnięciu ważnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i w wiarygodny sposób informować o postępach.

Wszystkie wnioski od 1 grudnia muszą być zgodne z generation 9. Nie jest już możliwe ubieganie się o certyfikację według poprzedniej generacji, TCO Certified, generation 8.

TCO Certified, generation 8 jest obecnie stopniowo wycofywany. Jednak tak długo, jak certyfikaty generation 8 są ważne, nadal można dokonywać zmian i aktualizacji. Ostateczna data zamknięcia dla TCO Certified, generation 8 to 1 grudnia 2023 roku.

Wskazówki dotyczące sposobu ubiegania się o TCO Certified znajdziesz tutaj. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami pod adresem certification@tcodevelopment.com.