Obecnie na całym świecie stosuje się dziesiątki tysięcy substancji chemicznych. Bardzo niewiele z nich zostało przebadanych pod kątem ich wpływu na ludzi i środowisko. Aby przyspieszyć przejście na bezpieczniejsze alternatywy, przełomowa strona TCO Certified Accepted Substance List przedstawia substancje, które okazały się lepszym wyborem. Do listy dodano ostatnio sześć kolejnych chemikaliów procesowych.

Niebezpieczne substancje stosowane w branży IT stanowią zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i środowiska. Dioksyny, halogeny i inne substancje toksyczne trafiają do środowiska naturalnego z powodu niewłaściwego stosowania w produkcji oraz gdy produkty nie są poddawane recyklingowi w sposób odpowiedzialny i w kontrolowanym środowisku. Ponieważ bardzo niewielki odsetek substancji został zbadany i oceniony pod kątem zagrożenia, zakazanie tylko kilku substancji, które okazały się szkodliwe, nie wystarczy. Substancje powinny być zawsze uważ