1

Impacts and Insights:

Cirkulär IT-förvaltning i praktiken
1

Impacts and Insights:

Cirkulär IT-förvaltning i praktiken

TDetta är Impacts and Insights: Cirkulär IT-hantering i praktiken. En rapport som gör det möjligt för dig att djupdyka i cirkuläritet och ger expertråd om hur din organisation kan ta nästa steg och införa cirkulära metoder.

Hur kan cirkularitet bidra till att lösa hållbarhetsproblem och vad betyder det för IT-produkter?

s.5-p.13

Ladda ner rapporten