Nästa generation av TCO Certified kommer att innehålla mer än 40 nya indikatorer för hållbar prestanda (Sustainable Performance Indicators, SPI). Vissa är obligatoriska att rapportera medan andra är frivilliga. Alla kommer att ingå i den nya benchmarkingfunktionen som kommer att lanseras i december.