En nyare version av standarden ISO 7779 kan nu användas för att mäta ljudeffektnivåer för akustiskt buller.

I krav om akustiskt buller krävs att störande ljud från fläktar och diskettstationer ska reduceras till en behaglig nivå. För att få jämförbar information om akustiska ljudnivåer har kravet hittills varit att mäta ljudnivåer i enlighet med ISO 7779:201