TCO Certified, generation 9 lanserades den 1 december. Det är inte längre möjligt att ansöka om certifiering enligt den tidigare generationen.

Med TCO Certified generation 9 tar vi nästa viktiga steg mot mer hållbara IT-produkter. Uppdateringar och ändringar görs inom flera områden på krav för att hjälpa dig att snabbare nå viktiga hållbarhetsmål och kommunicera framstegen på ett trovärdigt sätt.

Alla ansökningar från och med den 1 december måste vara enligt generation 9. Det är inte längre möjligt att ansöka om certifiering enligt den tidigare generationen, TCO Certified, generation 8.

TCO Certified, generation 8 håller nu på att fasas ut. Så länge som generation 8 -certifikaten är giltiga kan dock ändringar och uppdateringar fortfarande göras. Det slutliga stängningsdatumet för TCO Certified, generation 8 är den 1 december 2023.

Här hittar du vägledning om hur du ansöker om TCO Certified . Om du har frågor kan du kontakta oss på certification@tcodevelopment.com.

Alla uppdateringar och ändringar

Nyheter, testmetoder och förtydliganden.

Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.