Detta är en gammal teknisk artikel och informationen kan vara föråldrad. Kontakta certification@tcodevelopment.com om du har frågor om informationen i den här artikeln.
Hitta våra senaste tekniska artiklar här

När en varumärkesägare ansöker om TCO Certified kan han eller hon tillverkningen TCO Certified produkter från en fabrik som omfattas av EICC:s VAP Recognition Program nu skicka följande dokumentation direkt till TCO Development för granskning, i stället för att gå via den utsedda externa sociala granskaren:

- Plakett från EICC:s VAP Recognition Program
- Revisionsrapport
- åtgärdsplan
- Rapport om avslutande granskning

För de märken som använder programmet för erkännande av VAP kommer detta steg att effektivisera ansökningsprocessen för TCO Certified, samtidigt som TCO Certified -systemets integritet bibehålls.

Alla tre nivåerna i VAP Recognition Program (Platinum, Gold och Silver) kan användas. På silvernivån får dock den inlämnade granskning -rapporten inte visa några anmärkningar på majornivå eller högre inom områden som omfattas av TCO Certified krav : särskilt arbetsrätt, hälsa och säkerhet samt ledningssystem.

Observera: Denna harmonisering gäller endast processen verifiering i samband med granskning rapporter och planer för korrigerande åtgärder. För fullständig information om TCO Certified krav för sociala frågor ansvarsfull tillverkningen , se ditt relevanta krav dokument, avsnitt A.7.1.

Alla uppdateringar och ändringar

Nyheter, testmetoder och förtydliganden.

Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.