Det är nu dags för varumärkesägare att boka en översyn av uppförandekoden och en intervju för självutvärdering (SAQ) för 2021 med en godkänd verifierare.

För de flesta varumärkesägare är tidsfristen för intervju och granskning före december i år. Du hittar det exakta datumet för din organisation i TCO Certified Portal.

Intervjun är viktig eftersom den kommer att bidra till att ge information om organisationens övergripande framsteg på leverantörskedjan under de senaste tre åren. Intervjun kommer att genomföras i enlighet med SAQ-mallen för TCO Certified, generation 8. Nästa år kommer mallen för SAQ att revideras för att återspegla nyheter och bästa praxis inom leverantörskedjan riskhantering.

Om du har frågor kan du kontakta Stephen Fuller, Senior krav Manager på TCO Development.

Godkänd verifierare