Ett stort tack till alla som deltog i våra workshops och webbseminarier om det första utkastet TCO Certified, generation 9, samt för alla era kommentarer. I dag publicerar vi det andra utkastet till TCO Certified, generation 9.

Som intressent är du välkommen att delta i utvecklingsprocessen. För att ge mer tid för återkoppling har vi två utkastperioder. Det andra utkastet är nu öppet för kommentarer fram till den 22 mars 2021.

Alla ändringar i utkast 2 är markerade i respektive krav -dokument.

Vi lanserar en ny generation av TCO Certified var tredje år för att ta itu med de mest angelägna hållbarhetsutmaningarna och hålla oss uppdaterade med den senaste tekniska utveckli