Ett stort tack till alla som deltog i våra workshops och webbseminarier om det första utkastet TCO Certified, generation 9, samt för alla era kommentarer. I dag publicerar vi det andra utkastet till TCO Certified, generation 9.

Som intressent är du välkommen att delta i utvecklingsprocessen. För att ge mer tid för återkoppling har vi två utkastperioder. Det andra utkastet är nu öppet för kommentarer fram till den 22 mars 2021.

Alla ändringar i utkast 2 är markerade i respektive krav -dokument.

Vi lanserar en ny generation av TCO Certified var tredje år för att ta itu med de mest angelägna hållbarhetsutmaningarna och hålla oss uppdaterade med den senaste tekniska utvecklingen. Den nya generationen TCO Certified planeras att lanseras i december 2021.

På den särskilda webbsidan för TCO Certified, generation 9, kan du se tidsplanen för utvecklingen, ladda ner dokument, titta på videopresentationer av varje kapitel på krav och lämna dina synpunkter.

Webinar: Presentation av det andra utkastet till TCO Certified, generation 9

För att tillgodose intressenter runt om i världen kommer webinar att hållas på två alternativa datum och tider.

2 mars
kl. 9-11 (CET), kl. 16-18 (Peking/Taipei), kl. 17-19 (Seoul/Tokyo).

3 mars
17.00-19.00 (CET), 08.00-10.00 (US Pacific), 10.00-12.00 (US Central), 11.00-13.00 (US Eastern).