Detta är ett gammalt pressmeddelande och informationen kan vara inaktuell.

Hitta våra senaste pressmeddelanden här

Dataförbrukningens miljöpåverkan ökar snabbt. Koldioxidutsläppen från datacenter är nu lika stora som utsläppen från det globala flygresandet. För att bidra till att lösa problemet kommer hållbarhetscertifieringen TCO Certified att utvidgas till att omfatta nätverksutrustning, datalagringsprodukter och servrar.

I takt med att fler använder mobila enheter, streamingtjänster och molnbaserade lösningar ökar antalet energislukande datacenter snabbt. Om den här trenden inte vänds kan datacenter använda så mycket som 13 % av den globala elektriciteten år 2030, jämfört med 1 % år 2010. Liksom andra IT-produkter har datacenterprodukter också en negativ inverkan på människors hälsa i hela leverantörskedjan, från hälso- och säkerhetsproblem till mänskliga rättigheter överträdelser.

För att främja mer hållbara metoder utvecklarTCO Development nu nya krav för datacenterprodukter. Dessa kommer att läggas till den senaste generationen av den globala hållbarhetscertifieringen för IT-produkter, TCO Certified, i slutet av 2019.

"Genom att inkludera datacenterprodukter i TCO Certified bidrar vi till att främja mer hållbara lösningar och gör det möjligt för inköpare att göra ansvarsfull val", säger Sören Enholm, CEO på TCO Development, organisationen bakom TCO Certified.

TCO Certified har drivit på den hållbara utvecklingen av IT-produkter i över ett kvarts sekel. En ny generation lanseras var tredje år och den senaste versionen är den mest ambitiösa hittills. krav driver ansvar och öppenhet på leverantörskedjan och möjliggör cirkulära lösningar.

Organisationer efterfrågar i allt högre grad IT-produkter och IT-lösningar som är mer hållbara. Utmaningen för de flesta inköpare är att verifiera att hållbarhetsförklaringarna från IT-varumärkena verkligen är korrekta. Det är här som en oberoende tredjepartscertifiering kan vara till hjälp.

"I december kan IT-varumärken börja ansöka om certifiering för den nya krav. Inköpande organisationer får då tillgång till datacenterprodukter som verifierats vara mer miljömässigt och socialt hållbara", avslutar Enholm.

Följ utvecklingen här

Mot hållbara IT-produkter

Organisationen bakom hållbarhetscertifieringen TCO Certified är TCO Development. Vår vision är att alla IT-produkter ska ha en miljömässigt och socialt hållbar livscykel. Vetenskapsbaserade krav och oberoende verifiering av efterlevnad hjälper oss att spåra och påskynda framstegen över tiden.

Kontakta

Dennis Svärd, Global PR-ansvarig

dennis.svard@tcodevelopment.com
Mobil: +46 (0) 704 804 094