För att stödja övergången till en cirkulär ekonomi och förebygga elavfall inkluderar vi krav i TCO Certified för att förlänga IT-