Denna webinar var en del av de officiella aktiviteterna för dagen för cirkulär elektronik och den andra i en serie med presentationer och direktdiskussioner om unika och effektiva tillvägagångssätt för cirkulär elektronik.

Syftet med Circular Electronics Day är att uppmuntra organisationer och konsumenter att ta ett mer ansvarsfull förhållningssätt till de elektroniska varor de använder. Årets tema är att lyfta fram bästa praxis.

Femtio miljoner ton elavfall genereras varje år, vilket motsvarar vikten av nästan 4 500 Eiffeltorn, vilket gör det till världens snabbast växande avfallsström. En stor del av avfallet förbränns eller läggs på soptippar, vilket orsakar föroreningar, hälsorisker för människor och förlust av värdefulla ändliga resurser.