Denna webinar var en del av de officiella aktiviteterna för dagen för cirkulär elektronik och den andra i en serie med presentationer och direktdiskussioner om unika och effektiva metoder för cirkulär elektronik.

Syftet med Circular Electronics Day är att uppmuntra organisationer och konsumenter att ta ett mer ansvarsfull förhållningssätt till de elektroniska varor de använder. Årets tema är att lyfta fram bästa praxis.

Femtio miljoner ton elavfall genereras varje år, vilket motsvarar vikten av nästan 4 500 Eiffeltorn, vilket gör det till världens snabbast växande avfallsström. Mycket av det förbränns eller placeras på soptippar, vilket orsakar föroreningar, risker för människors hälsa och förlust av värdefulla ändliga resurser.

högtalare

Steve Haskew
Överbrygga klyftan mellan cirkulärt och linjärt
Steve Haskew

Head of Sustainability & Social Inclusion på Circular Computing

Annette Karlberg
Sänk tröskeln för cirkularitet med begagnat
Annette Karlberg

ma