- PDF-guider för inköpsorganisationer

Samling av guider för inköpsorganisationer

Datorer, bildskärmar och andra IT-produkter är förknippade med ett antal hållbarhetsrisker, t.ex. Konfliktmineraler, skadliga ämnen och dåliga arbetsförhållanden i leverantörskedjan. Att välja IT-produkter som är bättre för människor och planeten kan göra stor skillnad.

Den här samlingen av guider innehåller fyra centrala dokument som hjälper inköpare att komma igång eller göra framsteg i sin hållbara upphandling.

1
En guide till hållbara IT-inköp med TCO Certified

Fem konkreta steg, 35+ tips och en praktisk checklista hjälper dig att komma igång med hållbara IT-inköp.

LADDA NER HÄR
1
En guide till hållbara IT-inköp med TCO Certified
En guide till hållbara IT-inköp med TCO Certified

I den här guiden presenteras fyra konkreta steg som hjälper dig att komma igång med hållbara IT-inköp.

LADDA NER HÄR