- Steg-för-steg-guide för inköpare

Hur man använder TCO Certified vid it-upphandling

Att inkludera TCO Certified i upphandlingar och anbudsförfaranden är ett enkelt och oberoende verifierat sätt att främja miljömässigt och socialt ansvar i elektronikens livscykel och värdekedja. Vår steg-för-steg-guide hjälper dig att komma igång och ger praktiska tips längs vägen.

Koppla in TCO Certified i upphandlingsspråket

Det är lika enkelt att använda TCO Certified i upphandlingar som att citera det i ditt upphandlingsspråk. Du behöver inte ha djupa kunskaper om hållbarhet eller ett nätverk av experter som har tillgång till fabriker över hela världen. Vi fastställer relevanta krav och verifierar efterlevnaden åt dig, vilket sparar tid och resurser.

Här är ett exempel på hur man citerar TCO Certified:

[Produktkategori(er)] som levereras inom ramen för detta kontrakt måste certifieras i enlighet med TCO Certified vid leverans av produkten. Som bevis på att krav har uppfyllts ska produkten förtecknas i TCO Development's Product Finder, som finns på tcocertified.com/product-finder.

Fler exempel på hur man kan inkludera TCO Certified i upphandlingspolicyer och anbud finns här.