Produkter som certifierats enligt TCO Certified förra månaden

Här är en förteckning över de produkter som certifierades enligt omfattande krav i TCO Certified förra månaden.