Dit is een oud persbericht en de informatie kan verouderd zijn.

Hier vindt u onze laatste persberichten

Chemsec, The International Chemical Secretariat, heeft zich teruggetrokken uit de werkgroep van de EU-Commissie die belast is met het bijwerken van de lijst van verboden stoffen in de richtlijn betreffende beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) in elektronica. Als enige deskundige organisatie zonder winstoogmerk in de werkgroep noemt Chemsec als reden voor het vertrek het onvermogen van de groep om het eens te worden over de geleidelijke afschaffing van broom- en chloorhoudende brandvertragers en PVC, stoffen waarvan algemeen wordt aangenomen dat ze giftig zijn voor zowel de menselijke gezondheid als het milieu.

"Het is jammer dat de werkgroep Chemsec als lid heeft verloren, want zij hebben een belangrijke rol gespeeld bij het aandragen van concrete oplossingen voor het uitfaseren van bekende gevaarlijke stoffen in elektronica", aldus Emma Nolte van TCO Development, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van milieucriteria in TCO Certified.

De IT-industrie heeft aangetoond dat zij in staat is broomhoudende en gechloreerde brandvertragers en PVC geleidelijk te elimineren. Veel TCO Certified productmodellen bevatten minimale hoeveelheden gebromeerde en gechloreerde vlamvertragers en veel producten zijn al PVC-vrij.

"Het is realistisch te verwachten dat de wetgeving de realiteit van wat er werkelijk in de productie gebeurt weerspiegelt", vervolgt Nolte.

TCO Certified bevat criteria voor het minimaliseren of elimineren van deze gevaarlijke stoffen in de IT-productmodellen die de certificering dragen. Als vrijwillig programma is het doel van TCO Certified de duurzame ontwikkeling van IT-producten te bevorderen in alle fasen van de levenscyclus: productie, gebruik en verwerking aan het einde van de levensduur.

Wat is RoHS?

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) is een EU-richtlijn die tot doel heeft het gebruik van gevaarlijke zware metalen en vlamvertragers in elektrische en elektronische producten te beperken of te verbieden.

Naar duurzame IT-producten

De organisatie achter de duurzaamheidscertificering TCO Certified is TCO Development. Onze visie is dat alle IT-producten een ecologisch en sociaal duurzame levenscyclus moeten hebben. Op wetenschap gebaseerde criteria en onafhankelijke verificatie van de naleving helpen ons de vooruitgang in de tijd te volgen en te versnellen.

Neem contact op met

Dennis Svärd, Global PR Manager

dennis.svard@tcodevelopment.com
Mobiel: +46 (0) 704 804 094