To jest stara informacja prasowa i informacje mogą być nieaktualne

Tutaj znajdziesz nasze najnowsze informacje prasowe

Chemsec, Międzynarodowy Sekretariat Chemiczny, wycofał się z grupy roboczej Komisji Europejskiej, której zadaniem jest aktualizacja listy substancji zakazanych w dyrektywie o ograniczeniu stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS) w elektronice. Jako jedyna organizacja ekspercka typu non-profit w grupie roboczej, Chemsec podaje jako powód swojego odejścia niezdolność grupy do uzgodnienia, czy należy wycofać bromowane i chlorowane środki zmniejszające palność oraz PCW, substancje powszechnie uznane za toksyczne zarówno dla zdrowia ludzkiego jak i środowiska.

"To niefortunne, że grupa robocza straciła Chemsec jako członka, ponieważ odegrali oni kluczową rolę w przedstawieniu konkretnych rozwiązań w zakresie wycofywania znanych niebezpiecznych substancji zawartych w elektronice" wyjaśnia Emma Nolte z TCO Development, która kieruje rozwojem kryteriów środowiskowych w TCO Certified.

Branża IT wykazała swoją zdolność do wycofania bromowanych i chlorowanych środków zmniejszających palność, jak również PCW. Wiele modeli produktów TCO Certified zawiera minimalne ilości bromowanych i chlorowanych środków zmniejszających palność, a wiele produktów jest już wolnych od PCW.

"Realistyczne jest oczekiwanie, że ustawodawstwo będzie odzwierciedlać rzeczywistość tego, co naprawdę dzieje się w produkcji" - kontynuuje Nolte.

TCO Certified zawiera kryteria minimalizacji lub eliminacji tych niebezpiecznych substancji w modelach produktów IT posiadających certyfikat. Celem programu TCO Certified , jako programu dobrowolnego, jest wspieranie zrównoważonego rozwoju produktów informatycznych we wszystkich fazach cyklu życia: produkcji, użytkowaniu i postępowaniu po zakończeniu eksploatacji.

Co to jest RoHS?

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) to dyrektywa UE mająca na celu ograniczenie lub zakaz stosowania niebezpiecznych metali ciężkich i środków zmniejszających palność w produktach elektrycznych i elektronicznych.

W kierunku zrównoważonych produktów informatycznych

Organizacją stojącą za certyfikacją zrównoważonego rozwoju TCO Certified jest TCO Development. Nasza wizja zakłada, że wszystkie produkty IT powinny mieć zrównoważony pod względem środowiskowym i społecznym cykl życia. Kryteria oparte na nauce i niezależna weryfikacja zgodności pomagają nam śledzić i przyspieszać postęp w czasie.

Kontakt

Dennis Svärd, Global PR Manager

dennis.svard@tcodevelopment.com
Mobile: +46 (0) 704 804 094