Stockholm, 15 juni 2021

In complexe productcategorieën zoals IT lopen de sociale en milieurisico's hoog op. TCO Development, de organisatie achter de duurzaamheidscertificering voor IT-producten TCO Certified, heeft het nieuwe rapport 'Navigating the Sustainable IT Revolution - The critical role of independent verification' gelanceerd. Het rapport helpt inkopers wereldwijd de sociale en milieuaspecten van hun aankopen nauwkeurig te verifiëren.

"De miljoenen werknemers in de toeleveringsketen hebben vaak te maken met hongerlonen, gevaarlijke en onveilige arbeidsomstandigheden, en staan zonder sociale bescherming. Dit is duidelijk naar voren gekomen binnen de elektronica en IT", zegt Parul Sharma, CEO van de Academy for Human Rights in Business, die aan het rapport heeft meegewerkt.

In een wereldwijd onderzoek naar online milieuclaims bleek 40% vals of misleidend te zijn. Om greenwash en valse productclaims te vermijden, zijn transparantie en verificatie essentieel om de inspanningen van uw organisatie op het gebied van duurzame inkoop te valideren, en uiteindelijk ook uw reputatie.

"IT-aankopen zijn een van de grootste uitgavencategorieën van de staat, de lokale overheden en de openbare instellingen. Daarom kunnen de gevolgen voor de toeleveringsketen aanzienlijk zijn en latere stadia van de levenscyclus beïnvloeden. Verbetering van de duurzaamheidspraktijken in de toeleveringsketen vermindert de kans op verstoring van de toeleveringsketen en vergroot de veerkracht", verklaart Jonathan Rivin, Materials Evaluation Specialist bij het Oregon Department of Environmental Quality, het belang van strategische IT-aankopen voor de staat Oregon.

Het Impacts and Insights -verslag van dit jaar werpt een kritische blik op wat inkopers moeten doen om greenwash te voorkomen - en op de beschikbare hulpmiddelen om het gebruik van onjuiste beweringen te beperken. Het rapport biedt inzichten op basis van de ervaring met TCO Certified, samen met deskundige stemmen van beleidsambtenaren, NGO's, wetenschappers, fabriekscontroleurs, producttests, en inkoop.

"Het is van cruciaal belang dat organisaties onafhankelijk bewijs krijgen van de milieu- en toeleveringsketeneffecten van de producten die zij inkopen. Reputaties, geloofwaardigheid van belanghebbenden en nauwkeurigheid staan meer dan ooit op het spel", zegt Clare Hobby, Director Purchaser Engagement, Global bij TCO Development.

"Met ons Impacts and Insights -rapport willen we inkopers de tools in handen geven om de veelvoorkomende risico's te vermijden van het vertrouwen op greenwash en valse productclaims. Bewijs krijgen van wat er werkelijk gebeurt in de IT-toeleveringsketen geeft elke organisatie het vertrouwen om achter hun duurzaamheidsinspanningen te staan", besluit Clare Hobby .

DOWNLOAD RAPPORT

Naar duurzame IT-producten

De organisatie achter de duurzaamheidscertificering TCO Certified is TCO Development. Onze visie is dat alle IT-producten een ecologisch en sociaal duurzame levenscyclus moeten hebben. Op wetenschap gebaseerde criteria en onafhankelijke verificatie van de naleving helpen ons de vooruitgang in de loop van de tijd te volgen en te versnellen.

Neem contact op met

Dennis Svärd, Global PR Manager

dennis.svard@tcodevelopment.com
Mobiel: +46 (0) 704 804 094