De VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling hebben tot doel inspanningen te mobiliseren om een einde te maken aan alle vormen van armoede, ongelijkheid te bestrijden en klimaatverandering aan te pakken. Met TCO Certified, generation 8, kan uw organisatie actief bijdragen aan het oplossen van een aantal van deze uitdagingen.

De mensheid staat voor grootschalige ecologische en sociale uitdagingen die alleen kunnen worden aangepakt als landen en organisaties over de hele wereld hun inspanningen mobiliseren en samenwerken. De VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling zijn bedoeld om organisaties uit alle delen van de wereld bijeen te brengen rond gedeelde prioriteiten en ambities, die tegen het jaar 2030 moeten zijn verwezenlijkt: een einde maken aan alle vormen van armoede, ongelijkheid bestrijden en de klimaatverandering aanpakken, en er tegelijkertijd voor zorgen dat niemand achterblijft. De Sustainable Development Goals maken ook duidelijk welke rol bedrijven kunnen - en moeten - spelen om deze doelen te bereiken.

De 17 mondiale doelen zijn in september 2015 door de wereldleiders aangenomen en worden ook wel Agenda 2030 genoemd.

Gebruik TCO Certified in duurzaamheidsrapportage

De ambitie van de Sustainable Developmen