De VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling hebben tot doel inspanningen te mobiliseren om een einde te maken aan alle vormen van armoede, ongelijkheid te bestrijden en klimaatverandering aan te pakken. Met TCO Certified, generation 8, kan uw organisatie actief bijdragen aan het oplossen van een aantal van deze uitdagingen.

De mensheid staat voor grote ecologische en sociale uitdagingen die alleen kunnen worden aangepakt als landen en organisaties over de hele wereld hun inspanningen mobiliseren en samenwerken. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN zijn bedoeld om organisaties uit alle delen van de wereld te verenigen rond gedeelde prioriteiten en ambities, die tegen het jaar 2030 moeten zijn verwezenlijkt: een einde maken aan alle vormen van armoede, ongelijkheid bestrijden en klimaatverandering aanpakken, en er tegelijkertijd voor zorgen dat niemand achterblijft. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen maken ook duidelijk welke rol bedrijven kunnen - en moeten - spelen om deze doelen te bereiken.

De 17 mondiale doelstellingen werden in september 2015 door de wereldleiders aangenomen en worden ook wel Agenda 2030 genoemd.

Gebruik TCO Certified in duurzaamheidsrapportage

De ambitie van de Sustainable Development Goals is om een aantal sociale, economische en ecologische uitdagingen aan te pakken. TCO Certified bevat criteria die zijn ontworpen om bij te dragen aan het behalen van verschillende van de doelen, met name rond ansvarsfull productie en consumptie en de rechten van werknemers. Door TCO Certified te gebruiken bij de inkoop maakt uw organisatie deel uit van de oplossing.

De vraag van kopers naar gecertificeerde producten zet de IT-industrie ertoe aan haar duurzaamheidsinspanningen te versnellen en bij te dragen aan een sociaal en ecologisch duurzame wereld. TCO Certified biedt kopers meetbare duurzaamheidsindicatoren, die rechtstreeks verband houden met het gecertificeerde product. Deze indicatoren kunnen worden gebruikt in duurzaamheidsrapportage en om de voortgang naar belangrijke doelstellingen te volgen.

Criteria helpen u bij te dragen aan de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling

Een einde maken aan kinderarbeid, dwangarbeid en de bescherming van arbeidsrechten, gelijke kansen en gendergelijkheid. (Doelstellingen 5 en 8)
  • ansvarsfull mineralen, de acht kernverdragen van de IAO, het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind (artikel 32).

  • Nationale wetten voor minimumloon en sociale zekerheid, rechten van werknemers, gezondheid en veiligheid.

een goede gezondheid en welzijn door de verontreiniging te