De EU heeft een leidende rol op zich genomen in de ontwikkeling van duurzaamheidswetgeving. In deze webinar kijken we naar belangrijke ontwikkelingen die nu al, of binnenkort, een grote invloed hebben op inkoop en duurzame IT-praktijken.

We duiken in een van de populairste onderwerpen op dit gebied - herstelbaarheid - samen met Lise Breteau, advocaat bij de balie van Parijs en beleidsleider bij de Franse NGO Green IT, die lessen deelt uit de Franse index voor herstelbaarheid en inzicht geeft in het werk dat wordt gedaan aan de evolutie van de index voor herstelbaarheid naar een duurzaamheidsindex.

Er zijn onlangs belangrijke ontwikkelingen geweest in de EU-wetgeving op het gebied van duurzaamheid. Europa loopt hier vaak voorop en andere landen/regio's volgen. In deze webinar on-demand inventariseren we de huidige en komende EU-verordeningen en -richtlijnen die van invloed zijn op ecologisch ontwerp voor IT-producten en duurzaamheid binnen inkoop en hoe deze de wereldwijde markt zouden kunnen beïnvloeden.

Webinar inhoud

  • Recente ontwikkelingen op het gebied van duurzaam (openbaar) aanbesteden, met de nadruk op nieuwe eisen voor aanbesteders om duurzaamheid op te nemen in hun aanbestedingen.
  • Nieuwe aankomende eisen voor ecologisch ontwerp van IT-producten, met aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van repareerbaarheid/duurzaamheid van producten en het belang van digitale productpaspoorten.
  • Komende regels over greenwashing/groene claims en hun invloed op het belang en het gebruik van eco-labels/certificering.
  • Hoe EU-vereisten een belangrijke verschuiving op de wereldmarkt veroorzaken en wat we in de toekomst kunnen verwachten.

Kijk naar on-demand

Op webinar staat een bewerkte versie van het interview met Lise Breteau.

Bekijk het volledige interview hier. [34.12]