EU har tagit en ledande roll i utvecklingen av hållbarhetslagstiftning. I denna webinar tittar vi på viktiga utvecklingar som redan har, eller snart kommer att ha, betydande inverkan på upphandling och hållbara IT-praxis.

Vi fördjupar oss i ett av de hetaste ämnena inom detta område - reparerbarhet - tillsammans med Lise Breteau, en advokat som är registrerad vid Paris Bar och policyledare vid den franska icke-statliga organisationen Green IT, som delar med sig av lärdomar från det franska reparerbarhetsindexet och insikter om det arbete som görs för att utveckla reparerbarhetsindexet till ett hållbarhetsindex.

På senare tid har det skett en betydande utveckling av EU:s hållbarhetslagstiftning. Europa går ofta i bräschen och andra länder/regioner följer efter. I denna webinar on-demand identifierar vi aktuella och kommande EU-förordningar och direktiv som påverkar ekodesign för IT-produkter och hållbarhet inom upphandling samt hur dessa kan komma att påverka den globala marknaden.

Webinar innehåll

  • Den senaste utvecklingen inom hållbar (offentlig) upphandling, med fokus på nya krav för upphandlare att inkludera hållbarhet i sina anbud.
  • Nya kommande ekodesignkrav för IT-produkter, med fokus på den senaste utvecklingen inom reparerbarhet/hållbarhet och vikten av digitala produktpass.
  • Kommande regler om greenwashing/gröna påståenden och deras inverkan på vikten och användningen av miljömärkning/certifiering.
  • Hur EU:s krav leder till en stor förändring på den globala marknaden och vad vi kan förvänta oss i framtiden.

Titta på on-demand

På webinar finns en redigerad version av intervjun med Lise Breteau.

Se hela intervjun här. [34.12]