Zestawienie kryteriów:

Podsumowanie kryteriów na stronie TCO Certified, generation 9

Szczegółowe zestawienie wszystkich kryteriów, dla wszystkich 11 kategorii produktów w TCO Certified.

1

TCO Certified obejmuje zarówno aspekty społeczne, jak i środowiskowe podczas cyklu życia produktów IT i pomaga sprostać wielu z najważniejszych obecnie wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Kryteria zostały podzielone na osiem rozdziałów.

  • Informacje o produktach i zrównoważonym rozwoju
  • Produkcja odpowiedzialna społecznie
  • Produkcja przyjazna dla środowiska
  • Zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników