- Logotyper och bilder

Logotyper och bilder

Du får gärna använda bilder och logotyper i din kommunikation om TCO Certified, certifierade produkter och i redaktionella syften. För andra förfrågningar, kontakta oss

I vår kommunikationsvägledning för varumärkesägare förklaras hur man använder varumärket och logotypen TCO Certified på rätt sätt.

Sören Enholm - TCO Development
Sören Enholm

CEO

Clare Hobby - TCO Development
Clare Hobby

Director inköpare Engagemang, Globalt

Gabriella Mellstrand - TCO Development
Gabriella Mellstrand

Marknadsföring och kommunikation Director

Andreas Nobell - TCO Development