Wskaźniki efektywności energetycznej za rok 2019 muszą zostać zgłoszone dla wszystkich fabryk montażu końcowego nie później niż 30 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z kryterium 3.2 w TCO Certified, generation 8, wskaźniki efektywności energetycznej muszą być raportowane dla wszystkich fabryk montażu końcowego, które produkują certyfikowane produkty.