Josef Tapper, CEO från Recipo, berättar om hur man kan bli elektronikindustrins cirkuläritetspartner genom att arbeta med plast. I intervjun lyfter Josef fram hur en producentansvarsorganisation för elektronik beslutade att sluta kretsloppet för plast från elektronikprodukter genom att bli först i världen med att öppna en egen anläggning för plaståtervinning.

Det här fallet är en del av serien om bästa praxis för den cirkulära elektronikdagen 2021. Flera organisationer står bakom detta initiativ som äger rum den 24 januari med målet att uppmuntra organisationer och konsumenter att ta ett mer ansvarsfull förhållningssätt till elektronik.

Vad gör en cirkulär partner som Recipo?

Kortfattat: en cirkuläritetspartner hanterar en elektroniktillverkares produkter i slutet av deras livscykel, från insamling, sortering, återvinning till tillverkningen av plastpellets från återvunnet material.

Genom vårt dotterbolag "Recipo Material" sorterar och återvinner vi plastavfall från elektronik och tillverkar högkvalitativa återvunna plastpellets för elektroniktillverkare av ny elektronisk utrustning. Vårt återvinningssystem hjälper elektronikindustrin att bli mer cirkulär.

Genom att administrera och hantera processen för utökat producentansvar för elektronik och batterier för våra kunders räkning är vi också ett nationellt insamlingssystem i Sverige, Norge och Danmark. Med kontroll över våra kunders Elektroniskt avfall strömmar säkerställer Recipo en stadig tillgång och hantering av material för återvinning.

Varför bestämde sig Recipo för att öppna en återvinningsanläggning för plast?

Vi såg ett behov av att ta itu med elefanten i rummet. Plast togs inte om hand på ett miljövänligt och hållbart sätt. Recipo ville gå bort från energiåtervinning och gå uppåt i avfallskedjan till ett mer hållbart tillvägagångssätt: materialåtervinning av plasten. Det fanns dock inte någon utbredd teknik och kompetens för att återvinna plast som innehåller flamskyddsmedel och andra tillsatser och för att producera ett högkvalitativt material som lämpar sig för återanvändning. Recipo bestämde sig för att göra en investering och med hjälp av våra briljanta ingenjörer utvecklade Recipo Material en unik metod för att separera de olika materialen. Vi producerar för närvarande fyra typer av högkvalitativa polymerer: ABS, PS, ABS/PC och PMMA, som används i tillverkningen av plattskärms-TV-apparater.

Vår vision om ett hållbart samhälle där elektronik inte blir avfall utan återanvänds för att bli nya produkter är möjlig att förverkliga. Vår bransch behöver dock fler företag som sätter upp ambitiösa men uppnåeliga hållbarhetsmål.

För att säkerställa en stadig tillgång till återvunnen plast måste producenter oc