– TCO Certified Grundfraser

Skapa förtroende för ditt hållbarhetsarbete med TCO Certified

IT-produkter har ett antal hållbarhetsutmaningar under hela sin livscykel. Som varumärkesägare är det nödvändigt att arbeta proaktivt med miljö- och samhällsfrågor, och TCO Certified hjälper dig att kommunicera dina framsteg på ett trovärdigt sätt.

Fullständig certifiering som kan användas över hela världen

TCO Certified täcker alla dagens viktigaste hållbarhetsutmaningar. Kriterier är omfattande och omfattar både miljö- och socialt ansvar under hela IT-produktens livscykel. Certifieringen kan användas globalt och kraven harmoniseras över hela världen, vilket är enklare och effektivare för både inköpare och IT-branschen.

Oberoende verifiering säkerställer rättvis konkurrens

Med TCO Certified, överensstämmelse med alla krav verifieras av oberoende, ackrediterade experter. Detta säkerställer rättvis konkurrens vid upphandlingar och lämnar inga genvägar för konkurrenterna. verifiering är obligatoriskt och kontinuerligt – det utförs både före och efter certifieringen, under hela certifikatgiltighetsperiod.

Kolla in den nya TCO Certified

Med TCO Certified generation 9 vi tar kritiska nästa steg i socialt ansvar, Skadliga ämnen, cirkularitet och mycket mer.

TCO Certified , generation 9