- TCO Certified grunderna

Skapa förtroende för dina hållbarhetsinsatser med TCO Certified

IT-produkter innebär ett antal hållbarhetsutmaningar under hela deras livscykel. Som varumärkesägare är det nödvändigt att arbeta proaktivt med miljömässiga och sociala frågor, och TCO Certified hjälper dig att kommunicera dina framsteg på ett trovärdigt sätt.

Fullständig certifiering som kan användas över hela världen

TCO Certified omfattar alla dagens mest centrala hållbarhetsutmaningar. krav är omfattande och omfattar både miljömässigt och socialt ansvar under hela IT-produktens livscykel. Certifieringen kan användas globalt och kraven är harmoniserade över hela världen, vilket är enklare och effektivare för både inköpare och IT-industrin.

Oberoende verifiering garanterar rättvis konkurrens

Med TCO Certified verifieras efterlevnaden av alla krav av oberoende, ackrediterade experter. Detta säkerställer rättvis konkurrens vid upphandlingar och ger inga genvägar för konkurrenterna. verifiering är obligatorisk och kontinuerlig - den utförs både före och efter certifieringen, under hela giltighetstiden för certifikat.