– Äldre generationer

Äldre generationer av TCO Certified

En ny generation TCO Certified släpps vart tredje år. När en ny generation lanseras kan produkterna inte längre certifieras till föregående generation.

En äldre generation kan vara giltig under en begränsad tid innan den arkiveras. TCO Certified, generation 9, är den senaste och aktuella versionen av TCO Certified.

Äldre generationer av TCO Certified

Produkter kan inte längre certifieras enligt dessa äldre generationer av TCO Certified .

Displays
Notebooks