- Generationer med arv

Arvade generationer av TCO Certified

En ny generation av TCO Certified släpps var tredje år. När en ny generation lanseras kan produkter inte längre certifieras för den tidigare generationen.

En äldre generation kan vara giltig under en begränsad tid innan den arkiveras. TCO Certified, generation 9, är den senaste och aktuella versionen av TCO Certified.

Arvade generationer av TCO Certified

Produkter kan inte längre certifieras enligt dessa äldre generationer av TCO Certified.