- krav översikt

krav utformade för att främja en hållbar utveckling

TCO Certified är det bästa verktyget för alla IT-varumärken som vill bygga upp en ledande position när det gäller hållbarhet och IT-produkter. krav är omfattande och omfattar både miljömässigt och socialt ansvar i leverantörskedjan och under IT-produktens hela livscykel.

Att driva förändring där det är viktigast

En ny generation av nya och uppdaterade krav utvecklas vart tredje år för att driva på stegvisa förändringar och främja hållbarhet där det är viktigast. krav omfattar skadliga ämnen, cirkuläritet, socialt ansvarsfull tillverkningen , miljömässigt ansvarsfull tillverkningen och mycket mer.