– Krav överblick

Krav utformade för att driva hållbar utveckling

TCO Certified är det verktyg du väljer för alla IT-varumärken som vill bygga en ledande position i sin syn på hållbarhet och IT-produkter. Kriterier är omfattande och täcka både miljö- och socialt ansvar i leveranskedjan och under hela IT-produktens livscykel.

Driva förändring där det betyder mest

En ny generation nya och uppdaterade krav utvecklas vart tredje år, för att driva stegvis förändring och driva hållbarhet där det betyder mest. Kriterier områden inkluderar Skadliga ämnen, cirkularitet, socialt ansvarsfull tillverkning, miljömässigt ansvarsfull tillverkning och mycket mer.

Rättvis konkurrens över hela världen

TCO Certified kan användas globalt och krav harmoniseras över hela världen, vilket är enklare och effektivare för både inköpare och IT-branschen. Alla krav tillämpas globalt och certifierade produkter måste uppfylla alla krav för sin produktkategori. Efterlevnaden verifieras alltid oberoende. Detta främjar rättvis konkurrens vid upphandlingar och hjälper dig att på ett trovärdigt sätt kommunicera specifika hållbarhetsfördelar till inköpare

Vetenskapsbaserad och öppen utvecklingsprocess

Den krav i TCO Certified är vetenskapsbaserade och utvecklas i en öppen process med vårt internationella nätverk av intressenter som inkluderar användare, inköparevarumärken, tillverkare, icke-statliga organisationer, forskare och ämnesexperter. TCO Certified klassificeras som typ 1 miljömärkning och våra processer och verifiering uppfylla kraven i ISO 14024. TCO Development är opartisk under verifiering process.