- krav översikt

krav utformade för att främja en hållbar utveckling

TCO Certified är det bästa verktyget för alla IT-varumärken som vill bygga upp en ledande position när det gäller hållbarhet och IT-produkter. krav är omfattande och omfattar både miljömässigt och socialt ansvar i leverantörskedjan och under IT-produktens hela livscykel.