Av de tusentals kemikalier som finns tillgängliga för kommersiell användning har endast cirka 1 % någonsin genomgått tester för att bedöma deras effekter på människors hälsa och miljön. På TCO Certified använder vi GreenScreen® for Safer Chemicals för att identifiera en väg till säkrare alternativ som ska användas i certifierade produkter. GreenScreen erbjuder ett objektivt, vetenskapligt sätt att bedöma dessa potentiella effekter och identifiera säkrare alternativ till de mest skadliga ämnen.

GreenScreen har utvecklats av den amerikanska ideella organisationen Clean Production Action och erbjuder en strukturerad metod för att