Av de tusentals kemikalier som finns tillgängliga för kommersiell användning har endast cirka 1 % någonsin genomgått tester för att bedöma deras effekter på människors hälsa och miljön. På TCO Certified använder vi GreenScreen® for Safer Chemicals för att identifiera en väg till säkrare alternativ som ska användas i certifierade produkter. GreenScreen erbjuder ett objektivt, vetenskapligt sätt att bedöma dessa potentiella effekter och identifiera säkrare alternativ till de mest skadliga ämnen.

GreenScreen har utvecklats av den amerikanska ideella organisationen Clean Production Action och erbjuder en strukturerad metod för att utvärdera uppgifter om människors hälsa och miljösäkerhet för en rad olika kemiska ämnen. När ett ämne väl har bedömts utifrån dessa risker tilldelas det enligt GreenScreen-metoden en av fem möjliga poäng för benchmark, baserat på graden av oro.

Sedan 2015 har TCO Certified införlivat användningen av GreenScreen för att identifiera säkrare flamskyddsmedel som ersätter begränsade halogenerade ämnen. Dessa säkrare alternativ finns förtecknade på TCO Certified Accepted Substance List . I TCO Certified generation 8 har vi lagt till mjukgörare till denna process eftersom vi har identifierat säkrare alternativ till de fyra mjukgörare som för närvarande är begränsade i RoHs, för användning i certifierade produkter. Vi kommer också att bedöma processkemikalier för industrirengöringsmedel och lösningsmedel i enlighet med GreenScreen i syfte att identifiera säkrare alternativ som kan användas vid tillverkningen.

För att uppfylla kraven på TCO Certified måste ett kemiskt ämne som ingår i en certifierad produkt uppnå ett GreenScreen-värde på Benchmark-2, -3 eller -4.

TCO Certified Accepted Substance List