Fram till den 1 december 2021 kan du ansöka om uppgradering till den nya generationen av TCO Certified utan att lämna in nya testrapporter om batteriets livslängd. Efter detta datum måste batteritester utföras för nya tillämpningar såväl som för uppgraderingar.

Vi har fått frågor om de nya kraven på batteriprovningsrapporter i TCO Certified, generation 9. Detta är vad som gäller före och efter den officiella lanseringsdagen den 1 december 2021.

För batterier som testats före den 1 december

Batterier som redan har testats eller kommer att testas före den 1 december 2021 för att uppfylla kraven i krav i TCO Certified, generation 8 behöver inte testas på nytt för att uppfylla kraven i krav om batteriers livslängd i TCO Certified, generation 9. När du ansöker om uppgradering till den nya generationen för produkter som innehåller dessa batterier behöver du inte lämna in det extra kalkylbladet med uppgifter om 300 cykler eller uppgifter om AC/DC-resistans före och efter 300 cykler.

För batterier som testats efter den 1 december

Alla batteriprovningsrapporter som utfärdats efter den 1 december 2021 måste innehålla ytterligare data från kalkylbladet för 300 cykler, liksom AC/DC-resistansen före och efter 300 cykler. Detta krävs för alla nya ce