Energieffektivitetsindikatorer för 2019 ska redovisas för alla slutmonteringsfabriker senast den 30 augusti 2020.

Enligt krav 3.2 i TCO Certified , generation 8 måste energieffektivitetsindikatorer rapporteras för alla slutmonteringsfabriker som tillverkar certifierade produkter.

Kontrollera fliken "Accepterad fabrikslista"

Du kan kontrollera om fabrikerna du använder har rapporterat sina siffror för 2019 under kolumnen "EEI-status" på fliken Accepterad fabrikslista. Om energieffektivitetsindikatorer inte rapporteras för 2019, vänligen kontakta en godkänd verifierare som hjälper dig med detta.

Kontakta Viktor Wennström, kvalitetschef på TCO Development om du har några frågor.

Alla uppdateringar och ändringar

Nyheter, testmetoder och förtydliganden.