Energieffektivitetsindikatorer för 2019 måste rapporteras för alla slutmonteringsfabriker senast den 30 augusti 2020.

Enligt krav 3.2 i TCO Certified, generation 8 ska indikatorer för energieffektivitet rapporteras för alla slutmonteringsfabriker som tillverkar certifierade produkter.