För att fortsätta att uppfylla kraven i krav i TCO Certified måste varumärkesinnehavarna göra översyner och lämna information till TCO Certified Portal vid vissa datum varje år. Här är en guide som hjälper dig att hålla alla tidsfrister.

1. Kontrollera fliken socialt ansvarsfull tillverkningen ("SRM").