I det senaste nyhetsbrevet från Technical Update presenterade vi nya sätt att uppfylla kraven på logotypplacering för krav 1.1, information till slutanvändarna. Länkar till "information till slutanvändardokumentet" är en del av dessa alternativa lösningar – hitta dem här.

De nya alternativen som presenterades i den senaste tekniska uppdateringen var:

  • Via en genväg på produktens skrivbordsskärm. Genvägen måste ha en ikon i form av TCO Certified logotypen i färg och den ska länka till "informationsdokumentet för slutanvändare" som kan offentliggöras på varumärkesägarens hemsida. Dokumentet finns här.
  • TCO Certified logotyp som en del av produktbilden: TCO Certified logotypen visas på den första produktbilden där produkten marknadsförs på varumärkesägarens webbplats. I produktspecifikationen på denna sida TCO Certified anges också med en länk till "information till slutanvändardokumentet" som är det dokument som krävs enligt mandat 1.1.1 del 1.

På begäran av varumärkesägare har vi tillhandahållit webbadresser som kan användas som mållänk som krävs i de alternativ som presenteras ovan

Länkarna som kan användas:

för TCO Certified : tcocertified.com/your-product
för TCO Certified Edge : tcocertified.com/your-product-tco-certified-edge

Hela krav med alla instruktioner för logotypplacering finns i vår varumärkesbok. Om du har frågor, vänligen kontakta vårt certifieringsteam på certification@tcodevelopment.com.